Spørgsmål og kommentarer kan sendes til KL, IT-Arkitektur & Standarder