Spørgsmål og kommentarer kan sendes til KL, kontoret for Arbejdsgange og It-Arkitektur